Enquête

Bij CVI vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Deze enquête neemt slechts tien minuten van uw tijd in beslag. Met de resultaten van deze enquête zijn wij in staat om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

Bij een aantal vragen wordt gevraagd naar een beoordeling van de geleverde dienst. Dit kunt u doen door een cijfer tussen 10 en 1 te geven; waarbij 10 voor uitstekend staat en 1 voor slecht.

* Om uw antwoorden aan ons in te kunnen zenden moet u alle vragen waarachter een * staat, beantwoord hebben.Diagnostiek op website CVIInzenden materiaal

Na afloop van alle gevraagde onderzoeken per inzendformulier rapporteert CVI alle testuitslagen aan de opdrachtgever. Sommige onderzoeken worden tussentijds al gerapporteerd.