Testaanpassingen

Nieuws op testgebied

Op deze pagina leest u over de laatste testaanpassingen, wijzigingen in rapportages of andere zaken rondom de diagnostiek die voor u van belang zijn.

Wijziging uitslag AI onderzoek

December 2017 - Om de kwaliteit van onze diagnostische test voor aviaire influenza (AI) nog verder te verbeteren, wordt een extra controle toegevoegd per 4 december 2017. Deze interne controle wordt toegevoegd aan alle monsters voor deze test, en moet tijdens de test een vastgestelde waarde bereiken. Indien deze waarde niet bereikt wordt, dan zijn er in het monster factoren aanwezig die de test ernstig beïnvloeden. Dit kan met name voorkomen bij mestmonsters en cloacaswabs. In deze monsters kan dus niet betrouwbaar worden vastgesteld dat het AI virus afwezig is. Op het uitslagformulier worden deze monsters uitgegeven onder de code “MOB”, ofwel Monster Ongeschikt voor Bepaling.

Aanpassingen in de rapportage van de EHV (Equine Herpes Virus - rhinopneumonie) VNT

September 2017 - In diverse exportcertificaten wordt bij de EHV (Equine Herpes Virus - rhinopneumonie) VNT gesteld dat er géén titerstijging bij gepaarde bloedafnames (twee bloedafnames met een tussentijd van ongeveer 2 weken) mag plaatsvinden. Er wordt gesproken van een titerstijging wanneer de titer in het tweede bloedmonster 4 maal of meer hoger is dan de titer in het eerste bloedmonster. In het verleden werd bij een positieve monster in deze test de logtiter op het rapport vermeld. Omdat de logtiter dan eerst omgerekend moeten worden naar werkelijke titer om te bepalen of er aan deze eis kan worden voldaan is de rapportage aangepast. Voortaan wordt alleen de werkelijke titer weergegeven.

Aanmelding onderzoek AI-VI en ND-VI

April 2017 - Vanaf 1 april 2017 hanteren wij voor het insturen van grotere hoeveelheden samples voor Aviaire Influenza virusisolatie (AI-VI) en Newcastle Disease virusisolatie (ND-VI) een vooraanmelding van minimaal 2 weken van te voren.

Dit betekent voor u dat er twee weken voor inzenden van materiaal een vooraanmelding moet worden gedaan voor onderzoeken vanaf:

- 20 samples voor gepoold onderzoek
- 5 samples voor individueel onderzoek

Voor deze vooraanmelding maakt u gebruik van het formulier ‘Aanmelding (export) diagnostiek’.

Het ingevulde formulier kunt u sturen aan DSU.BVR@wur.nl

Indien het aangemelde materiaal niet op de aangemelde datum wordt ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt de voorbereidingskosten (€ 7,00 per niet ontvangen sample) aan de aanmelder in rekening te brengen.

Aanmeldformulier exportdiagnostiek