EPIZONE European Research Group

De EPIZONE European Research Group (ERG) is een internationaal netwerk van veterinaire onderzoeksinstituten. De aangesloten instituten werken aan epidemische dierziekten en spelen een sleutelrol in onderzoek inzake preventie, detectie en controle van dierziekten bij pluimvee, varkens, vissen, schapen, runderen, paarden en in de wilde fauna. De uiteindelijke doelstelling van dit netwerk is om de risico’s op dierziekten en de schade aan diergezondheid binnen de EU en daarbuiten te reduceren.

In mei 2012 werd het succesvolle EPIZONE EU Network of Excellence for Epizootic Disease Diagnosis and Control (2006-2012) omgezet in de EPIZONE European Research Group (ERG).

Met de oprichting van de EPIZONE ERG willen we de succesvolle EPIZONE gemeenschap bijeenhouden en zo mogelijk uitbreiden. De voortzetting van de vruchtbare internationale samenwerking zal ook nieuwe financieringsmogelijkheden voor onderzoek mogelijk moeten maken.

De partners van het toenmalige EPIZONE Network of Excellence zijn de oprichters van de EPIZONE ERG. In de EPIZONE ERG nemen de partnerinstituten deel aan gezamenlijk onderzoek en zij ondersteunen de ERG in financieel gebied. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) blijft, in de persoon van professor Wim H. M. van der Poel, coördinator van EPIZONE.

Binnen EPIZONE streven ruim 300 wetenschappers wereldwijd voor het gezamelijke EPIZONE-doel: verbetering, standaardisatie en ontwikkeling van

  • diagnostische methoden,
  • vaccins, interventie strategieën,
  • surveillance, epidemiologische studies,
  • risico-analyses,

voor een betere preventie en controle van infectieuze dierziekten. Voorbeelden hiervan zijn mond-en-klauwzeer, aviaire influenza, klassieke varkenspest en door geleedpotigen (teken en knutten) overgedragen dierziekten zoals blauwtong, Afrikaans varkenspest, Afrikaanse paardenpest, Crimean Congo haemorrhagic fever en West Nile fever. In het algemeen richt EPIZONE zich op infectieuze dierziekten die voorkomen bij pluimvee, varkens, vissen, schapen, runderen, paarden en in de wilde fauna.