Kennis met impact

De wereldwijde uitdagingen rond de beschikbaarheid van voldoende gezonde voeding, gezonde leefomgeving en leefstijl vragen om nieuwe kennis met impact, en sociale en technologische innovaties die echt werken. Vernieuwing die de balans tussen de draagkracht van de aarde en het menselijk handelen centraal stelt, vernieuwing gebaseerd op (sociaal)economische en technologische expertise. Wageningen Economic Research, voorheen LEI Wageningen UR), is al 75 jaar de expert in dit speelveld en de kennisinstelling die de balans tussen de draagkracht van de aarde enerzijds en het menselijk handelen anderzijds duidt en inzichtelijk maakt.

Onze kracht is het ontwikkelen van nieuwe inzichten vanuit market intelligence (fact - en evidence based informatie) en onze integrale benadering van vraagstukken. Wageningen Economic Research heeft nationaal en internationaal een bewezen trackrecord en een uitgebreide ervaring in opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke kosten-baten analyses, impact evaluaties, en toekomstverkenningen, en voor het bedrijfsleven markt- en ketenonderzoek, consumentenonderzoek en het opzetten van monitoringssystemen. Wij baseren ons onderzoek op hoogwaardige markt- en ketenkennis, een breed en internationaal kennisnetwerk en unieke data en modellen; van micro tot macroniveau. Juist door deze combinatie kunnen wij uw vragen beantwoorden op basis van de beste kennis die voor handen is. Wageningen Economic Ressearch stimuleert duurzame economische ontwikkeling en groei van een bedrijf of economie. Onze onderzoekers werken hiermee aan de quality of life.

Innovatief, internationaal en betrouwbaar

Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut dat overheden en bedrijven op vernieuwende wijze (sociaal)economische inzichten en integrale adviezen biedt voor het juiste beleid en betere besluiten. Binnen Wageningen University and Research maakt het instituut, samen met het Centre for Development Innovation (CDI) en het universitaire Departement Maatschappijwetenschappen (DMW) deel uit van de Social Sciences Group. De Social Sciences Group omvat de hele kennisketen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, toegepast wetenschappelijk onderzoek (en consultancy en capacity building. Dat maakt dat u bij het Wageningen Economic Research toegang heeft tot al deze expertise.

Capture.JPG