Voor wie werkt Wageningen Economic Research?

Wageningen Economic Research is jaarlijks betrokken bij zo'n 800 uiteenlopende projecten. Met sociaaleconomisch onderzoek op onder andere biobased economy, water, energie & klimaat, duurzame voedselclusters en voedselzekerheid creëert Wageningen Economic Research impact voor overheden, bedrijven en organisaties.