achtergondinformatie LMM

Achtergrondinformatie

Op dit deel van de website vindt u achtergrondinformatie gerelateerd aan het LMM. Op deze plek kunnen geinteresseerden verder de materie in duiken.

Het betreft een breed spectrum aan achtergrondinformatie met onder andere overzichten van beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector en beschrijvingen van de gehanteerde methodieken.


Categorieen:

Dit deel van de site is in eerste instantie ontwikkeld voor studenten en verdere belangstellenden en zal continu in ontwikkeling blijven. We pretenderen geenszins om volledig te zijn maar hopen via dit deel van onze site een bijdrage te leveren aan een completer beeld van (de ontwikkeling van) het mestbeleid en de reactie van de landbouw daarop.