biodiversiteit

Biodiversiteit

De rol van biodiversiteit in de maatschappij verandert. Mede dankzij het begrip ‘natuurlijk kapitaal’ erkennen mensen steeds meer dat de samenleving voor haar voortbestaan afhankelijk is van de natuur. Natuurlijk kapitaal staat centraal bij de hedendaagse economie en de welvaart van de mens. De definitie ervan luidt: “de onderdelen van de natuur die direct en indirect waarde of voordeel bieden aan mensen’. We moeten oplossingen vinden om de voortdurende druk op ons milieu te verminderen en de neergang van biodiversiteit en voortdurende degradatie van het functioneren van ecosystemen tegen te gaan. Het behoud en herstel van ons natuurlijk kapitaal ten behoeve van toekomstige generaties is de ruggengraat van een duurzame ontwikkeling.

Samenwerken aan biodiversiteit

Wageningen Environmental Research zoekt samen met opdrachtgevers en partners naar oplossingen om biodiversiteit te behouden en stimuleren. Dat doen wij door de inzet van onze wetenschappelijke kennis over natuurbescherming, het signaleren van en reageren op verandering, herstel van biodiversiteit, opbouwen van veerkrachtige ecosystemen, ecologische intensivering in de landbouw en inzet van de natuur als partner. Wij zijn kennispartner voor financiers, beleidsmakers, wet- en regelgevers, ondersteuners, gebruikers, filantropen en beheerders van overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Biodiversiteit betekent leven en de ondersteuning van leven

Voorbeeldprojecten en -diensten

Onze expertisegebieden