groene groei

Groene groei

Het programma ‘Green Growth’ richt zich op economische groei met behulp van groene businessmodellen in de Biobased en Circulaire economie, waaronder ‘nature-based solutions’ en initiatieven rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Uniek aan dit programma is de aandacht voor de balans tussen economie en natuur.

Samenwerken aan groene groei

Wageningen Environmental Research (Alterra) zet haar expertise in voor stakeholders bij wie economische groei centraal staat. Werken aan dit programma betekent werken aan de zeer urgente uitdaging van een duurzame toekomst van onszelf en de generaties na ons. En het betekent: werken in een creatieve en wetenschappelijke omgeving die concrete oplossingen en een win-win situatie voor betrokken partijen mogelijk maakt. Het vervangen van de traditionele (lineaire) manier van economische groei door een meer duurzame en constante groene groei brengt een zee van mogelijkheden voor innovatie en voorspoed voor de mens binnen bereik.

Wij ontwikkelen mogelijkheden voor groei met een balans tussen economie en natuur

Voorbeeldprojecten en -diensten