Adaptief waterbeheer

Adaptief waterbeheer

Volgens het World Economic Forum is de watercrisis een van de grootste risico's voor de wereldeconomie. De impact van droogte en overstromingen is dagelijks voelbaar voor industrieën, bedrijven, landbouwers en burgers over de hele wereld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende water is? De stijgende zeespiegel, de toenemende verzilting, het veranderende landgebruik en een steeds groter wordende vraag naar water leiden ertoe dat de vraag naar water niet meer in balans is met de beschikbaarheid van water. Wageningen University & Research biedt innovaties, uitgebreide kennis en kwantificatie, evenals oplossingen op basis van ecosystemen om de waarde van water te doen stijgen.