Klimaatslimme landbouw

Klimaatslimme landbouw

De landbouw is gezien de uitstoot van broeikasgassen een van de veroorzakers van klimaatverandering, en tegelijkertijd staan de landbouw en de voedselzekerheid onder druk door de klimaatverandering. De groeiende wereldpopulatie en de stijgende inkomensniveaus hebben geleid tot een grotere vraag naar voedsel. Op dit moment groeit de vraag zelfs sneller dan ooit, omdat het aantal mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen in de wereld in rap tempo toeneemt. Klimaatslimme landbouw vermindert de impact van het milieu en het klimaat op de landbouwactiviteiten en zorgt tegelijkertijd dat er voedselproductiemethoden en gewassen worden ontwikkeld die zijn aangepast aan de veranderende weersomstandigheden.