GGO

Voor sommige ingrediënten zijn specifieke regels hoe de veiligheid moet worden beoordeeld, bijvoorbeeld in het geval van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De veiligheidsbeoordeling van ggo’s in Europa is heel strikt en gedetailleerd omschreven.

Omics technieken

Op dit moment maken dierexperimenten hier standaard onderdeel van uit. Tegelijkertijd werkt het RIKILT aan informatievere, analytische alternatieven, waardoor dierexperimenten op termijn overbodig zullen worden. Hiervoor worden geavanceerde omics-technieken gebruikt.