GGO

In Europa zijn steeds meer genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) toegestaan voor gebruik in voedingsmiddelen en diervoeders. Tegelijkertijd komen er steeds meer ggo’s op de wereldmarkt die nog niet in Europa zijn getoetst op hun veiligheid van mens, dier en milieu en die om die reden niet in producten verwerkt mogen worden.

GGO in uw productieketen

RIKILT kan u helpen om uw productieketen door te lichten om te zien hoe groot de kans is dat in uw producten ggo’s worden verwerkt die binnen Europa niet zijn toegestaan.

RIKILT en GGO

RIKILT voert meerdere taken uit als het gaat om GGO’s:

  • veiligheidsbeoordeling van voeding en diervoeders afkomstig van GGO’s
  • aantoonbaarheid onderzoeken van GGO’s in de keten, voor juiste etikettering van GGO-producten en opsporen van (niet) toegelaten GGO’s
  • analyseren monsters van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  • methode-ontwikkeling voor beoordelen van veiligheid GGO’s en opsporen van onbekende GGO’s als aanvulling op de huidige methoden
  • adviseren over veiligheid en detectie van GGO’s aan (inter)nationale overheden. Binnen de European Food Safety Authority heeft RIKILT een voortrekkersrol
  • adviseren over veiligheidsbeoordeling van GGO’s voor toelating op de markt