authenticiteit en nutriënten

Voedselfraude en -samenstelling

De herkomst en het productieproces van voedingsmiddelen is met geavanceerde analysetechnieken te achterhalen. RIKILT ontwikkelt methoden om voedselfraude aan het licht te brengen. Als fraude snel is op te sporen, zullen producenten waarschijnlijk minder snel in de verleiding komen om paardenvlees als rundvlees te verkopen, of water bij de wijn te doen.

Voedselfraude

Fraude met voedsel is zo oud als de mens en komt in steeds geraffineerdere vorm voor. Er zijn dan ook geavanceerde onderzoekstechnieken nodig om de identiteit van producten te kunnen bevestigen en fraude te kunnen vaststellen of voorkomen. Zeker voor producten waarvan je aan de buitenkant niet kunt zien hoe ze geproduceerd zijn.

RIKILT onderzoekt in laboratoria de chemische samenstelling van voedingsmiddelen, diervoeders en meststoffen. De uitdaging is merkers te vinden waarmee de identiteit van producten onomstotelijk te verifiëren is. Zijn die biologische eieren echt biologisch? Komt die olijfolie echt uit Toscane? Met laboratoriumonderzoek tonen Wageningse onderzoekers het aan.

Onderzoek naar voedselfraude richt zich onder meer op:

  • de samenstelling: geeft uitsluitsel over bijvoorbeeld de authenticiteit van vissoorten, toegevoegde stikstofvervangers in melk, functionele componenten in bijzondere honing en kunstmest in dierlijke mest
  • productiekenmerken: zoals vriesgeschiedenis
  • productiemethoden: biologisch, halal, duurzaam
  • geografische herkomst: aan bijvoorbeeld de bodemsamenstelling en klimatologische omstandigheden de herkomst herleiden
  • typische kenmerken: bij ambachtelijke producten, bijvoorbeeld boeren-Leidse kaas met sleutels (de herkomst van deze kaas is gewaarborgd doordat het wapen van Leiden – sleutels – in de kaas wordt gedrukt)
  • identificatie diersoort: met een DNA methode kunnen we aantonen van welke diersoort een stuk vlees afkomstig is, dus of het bijvoorbeeld paardenvlees betreft. De methode voor het aantonen van paardenvlees is een Europese geharmoniseerde methode. Ook voor het aantonen van vlees afkomstig van veel andere diersoorten hebben wij de methode in huis.

Meststoffen

In Nederland is een mestoverschot. De hoeveelheid en kwaliteit van meststoffen die op het land gebruikt mag worden is vastgelegd in de meststoffenwet.

Het niet volgen van deze wet kan schade toebrengen aan het milieu. In dit kader voert de RIKILT de volgende taken uit:

  • Onderzoek naar de samenstelling en echtheid van mest
  • De kwaliteit checken van commerciële labs die mest analyseren op fosfor en stikstof
  • Beheer van rekentool die mensen helpt meststoffen te toetsen aan de wet met betrekking tot verontreinigingen

Analytische technieken

Voor dergelijk onderzoek gebruikt RIKILT de volgende analytische technieken:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

bron: EenVandaag

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan