Samenhangende innovatieprogramma’s TNO en Wageningen UR

Strategische innovatieprogramma’s TNO en WUR

Wageningen Food & Biobased Research en TNO hebben als doelstelling in de toekomst hun kennis en expertise te bundelen op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek. Dit biedt marktpartijen en overheid meerwaarde doordat zij maar bij één loket hoeven aan te kloppen om gebruik te kunnen maken van de complementaire expertises van TNO en Wageningen Food & Biobased Research. Op 1 april 2015 gaan officieel de eerste twee programma’s van start waarin die één-loket functie voor toegepast onderzoek nadrukkelijk tot uiting komt. Dit zijn de programma’s: ‘Customised processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’.

Door samenwerking en bundeling van complementaire expertises en faciliteiten van TNO en Wageningen Food & Biobased Research hebben marktpartijen nog beter toegang tot de beste toegepaste kennis. Daarnaast wordt met deze gezamenlijke programmering de toegepaste kennispositie van Nederland op het gebied van voedsel, voeding en biobased onderzoek verder versterkt. De samenhangende innovatieprogramma’s richten zich op alle spelers in het domein, zowel het bedrijfsleven (MKB en grote bedrijven) als overheden en zowel nationaal als internationaal. Later dit jaar zal de samenwerking mogelijk worden uitgebreid naar andere gerelateerde onderzoeksvelden, zoals veiligheid en authenticiteit van voedsel.

Deze samenwerking is een resultante van het Grand Design Topsector Agri&Food dat in 2014 werd ondertekend door de Raden van Bestuur van Wageningen UR en TNO en het Ministerie van Economische zaken. Diverse Nederlandse bedrijven ondersteunen deze samenwerking.  

Samenwerken door middel van projecten

Samenwerking vindt plaats in de vorm van concrete projecten waarin de industrie samen met de betrokken kennisinstellingen aan innovaties werkt binnen vastgestelde doelstellingen. Wilt u meer weten over deelname in deze samenhangende innovatieprogramma’s of projecten? Neem dan contact met ons op.