Livestock Research luchtfoto

Over Wageningen Livestock Research

Eieren, vlees- (inclusief vis) en zuivelproducten moeten natuurlijk gezond en lekker zijn. Maar ze moeten ook verantwoord geproduceerd zijn, met zorg voor dierenwelzijn en dierengezondheid. En dat is precies waar Wageningen Livestock Research voor staat: het ontwikkelen en toepassen van kennis voor een duurzame en renderende veehouderij.

Samen met onze klanten vertalen we onze wetenschappelijke kennis naar praktijkgerichte oplossingen op het gebied van veehouderijsystemen, voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren. Zo bouwen we heel concreet aan veehouderijconcepten voor toekomstige generaties. Wij leveren maatwerk en zijn NEN-EN-ISO 9001-2015 gecertificeerd. Door samenwerking met enerzijds departement dierwetenschappen en anderzijds agrobedrijfsleven bedienen we de gehele kennisagenda van fundamenteel, strategisch, operationeel tot valoriserend onderzoek.

Partner in livestock innovations

Wageningen Livestock Research heeft een internationale toppositie in wetenschappelijk onderzoek naar veehouderijsystemen en naar voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren. Onze innovatiekracht ligt in het vermogen om nieuwe en beschikbare kennis te combineren met professioneel procesontwerp. Daarbij is de inzet van ons brede netwerk van bedrijven en publieke organisaties onmisbaar. Rond onze expertisevelden vormen we partnerships, consortia en andere samenwerkingsverbanden om samen de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

Drie centra voor zorgvuldige veehouderij

Vanuit de samenwerking met het universitaire departement Dierwetenschappen zijn drie centra gevormd op het gebied van zorgvuldige veehouderij:

Onderzoek met maatschappelijke impact

De thema’s die Wageningen Livestock Research aanpakt zijn onderwerp van discussie in de samenleving en hebben maatschappelijke impact. We stimuleren de discussie door onderzoeksprojecten uit te voeren die een duidelijke uitstraling hebben naar onze omgeving. Internationaal, nationaal en regionaal is Wageningen Livestock Research een actieve initiator, begeleider en deelnemer aan netwerken die zich richten op innovatie, onderzoek, kennis en ervaringen.