duurzame en renderende veehouderij

Organisatie Wageningen Livestock Research

Wageningen Livestock Research ontwikkelt kennis voor een duurzame en renderende veehouderij, vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen en innovaties, en zorgt voor doorstroming van deze kennis.

Onze wetenschappelijke kennis op het gebied van veehouderijsystemen en van voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren integreren we, samen met klanten en de praktijk, tot veehouderijconcepten voor toekomstige generaties. 

Missie

Partner in livestock innovations

Wageningen Livestock Research ontwikkelt kennis en oplossingen voor hedendaagse vraagstukken in de veehouderijsector. Duurzame oplossingen die:

  • Veilig, goed en lekker zijn voor de consument
  • Renderend zijn voor veehouderijketen
  • Het welzijn van het dier centraal stellen
  • Goed zijn voor het milieu
  • Draagvlak hebben in de samenleving

Wageningen Livestock Research werkt aan toekomstgerichte oplossingen

Tal van ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu leiden tot veranderingen in bedrijfsvoering. Welzijn en gezondheid staan hoog op de maatschappelijke agenda en zijn speerpunten in discussies over verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar wat heeft dit voor economische en financiële consequenties voor de ondernemer? Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen?

Wageningen Livestock Research anticipeert op deze trends door samen met de sector te bouwen aan toekomstgerichte èn renderende oplossingen, die bovendien het welzijn van het dier centraal stellen.

Waar we als onderzoeksdivisie voor werken is uiteindelijk een consument die tevreden is over de producten die de dierlijke sector produceert. Of het nu gaat om een stuk vlees, eieren of om een zuivelproduct. Daar doen we het voor. Maar het is net zo belangrijk dat de producent trots is op zijn werk en perspectief voor de toekomst houdt. Dat het dier het goed heeft en in een omgeving kan gedijen waar hij een zo prettig mogelijk leven leidt. En dat bovendien het milieu ontzien wordt.
Als divisie werken wij daarom aan de toekomst van de sector als geheel en aan de toekomst van dierlijke producten en diensten.

Faciliteiten

Wageningen Livestock Research heeft circa 225 medewerkers (waarvan 13 aio’s) en beschikt over onderzoeksfaciliteiten in Wageningen, twee innovatiecentra (Dairy Campus in Leeuwarden en Varkens Innovatie Centrum Sterksel) en het melkveeproefbedrijf KTC De Marke. Wageningen Livestock Research is onderdeel van Wageningen University & Research.

Onze organisatie is ingericht rondom vier expertisevelden:

Management Wageningen Livestock Research

Het management van Wageningen Livestock Research bestaat uit:

  • Annie de Veer, Directeur
  • Ingeborg Oude Lansink, Manager operations

Animal Sciences Group

Wageningen Livestock Research is onderdeel van de kenniseenheid Animal Sciences Group van Wageningen University & Research. Hiertoe behoren ook Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Marine Research en het universitaire departement Dierwetenschappen.