Zeebeleid

Het (inter)nationale zeebeleid is gericht op duurzaam gebruik van de zee en kust. Wageningen Marine Research geeft overheid en bedrijfsleven, nationaal en internationaal, inzicht in de gevolgen van het huidige beleid op bijvoorbeeld ecosystemen en biodiversiteit.