Voedselveiligheid en fytosanitair onderzoek

Risicobeheersing van gereguleerde (micro)organismen en de toxinen die ze produceren.

De beheersing van weinig voorkomende risico’s, die een grote sociale en economische impact hebben, is een uitdaging. In samenwerking met onze partners maken we gebruik van onze gedegen kennis van microben en de sleutelfactoren in hun levenscyclus voor de identificatie van kritieke controlepunten in landbouwproductiesystemen en voor het ontwerpen en valideren van effectieve preventie – en interventiestrategieën.