Phytosanitary research

Fytosanitair onderzoek

De toenemende globalisering van de productie van, en de handel in, planten en plantaardige producten en het wereldwijde toerisme resulteerde in een sterke toename van het risico van de introductie en verspreiding van plantenziekten en -plagen.

Deze schadelijke organismen kunnen ernstige economische en ecologische effecten hebben als ze zich kunnen vestigen in deze nieuwe omgevingen. Hygiëne bij de zaadproductie en plantenvermeerdering en de beschikbaarheid van efficiënte detectiemethoden spelen een sleutelrol, vooral bij de bescherming van (uitgangs-) plantenmateriaal tegen infecties door latente of niet-symptomatische infecties die later de productieketen kunnen verontreinigen.

Binnen Europa bestaat een uitgebreid programma om de introductie van quarantaine organismen en plagen vanuit besmette gebieden te voorkomen naast interventiestrategieën om risico’s van verspreiding na een ongewenste introductie tegen te gaan. Wij adviseren nationale en internationale overheden zoals het Ministerie van Economische Zaken, EPPO en EFSA over technische aspecten ter ondersteuning van politieke beslissingen en wetgeving en werken met deze organisaties samen in technische commissies. We coördineren en leiden taakgroepen voor een correcte identificatie van soorten en harmonisatie van detectietoetsen met ISTA, IPPC, EPPO en EFSA en we participeren in bestrijdings- en monitoringsprogramma’s.

We voeren risicoanalyses uit om de mogelijke impact van een organisme na mogelijke introductie te bepalen en we ontwikkelen beheersingsstrategieën. We ontwikkelen toetsen en procedures voor de detectie van doelorganismen door NPPO’s (nationale gewasbeschermingsorganisaties) en inspectiediensten. Met onze inzet leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de verspreiding van quarantaine organismen ter bescherming van de gezondheid van planten.