Microbiologische veiligheid

Bacteriën zoals Salmonella en E. coli, die schadelijk zijn voor mensen, komen soms voor in vers geconsumeerde producten zoals groenten, kiemgroenten en vruchten.

De aanwezigheid van deze pathogenen kan ziekte-uitbraken onder consumenten veroorzaken. Dergelijke uitbraken zijn in het verleden voorgekomen. De bronnen van deze infecties in groeiende planten zijn niet altijd duidelijk. Mest, irrigatie- en afspoelingswater kunnen belangrijke infectiebronnen zijn maar ook andere, onbekende, bronnen kunnen een rol spelen bij de overdracht van deze ziekteverwekkers op planten.

Onze rol bestaat uit het bepalen van de meest waarschijnlijke overdrachtsroutes naar planten en onderzoek naar de manier waarop menselijke ziekteverwekkers zich genetisch kunnen aanpassen aan planten. Samen met onze partners onderzoeken we de gevolgen voor de menselijke gezondheid. De resultaten van ons onderzoekswerk resulteren in preventie- en interceptiestrategieƫn