Genetica

Genetica

Natuurlijke resistentie tegen ziekten en plagen

Natuurlijke resistentie tegen ziekten en plagen is de basis voor een duurzame gezonde teelt van land- en tuinbouwgewassen. Het opsporen van de genen, die hier een belangrijke rol bij spelen, is de drijfveer in ons onderzoek aan tarwe, banaan en aardappel. Dit kan alleen door een gedegen begrip van de schimmelziekten, die deze gewassen bedreigen. In tarwe is septoria bladvlekkenziekte een groot probleem in Europa en Noord-Afrika. Banaan wordt wereldwijd bedreigd door Black Sigatoka en Panamaziekte. Het onderzoek richt zich op de genetische diversiteit in de schimmels, die deze ziekten veroorzaken waardoor de ruimtelijke verspreiding in kaart kan worden gebracht.

Samenwerking

Uiteindelijk leidt dit fundamentele onderzoek tot oplossingen, die bijdragen aan ziektebeheersing en daardoor aan een stabiele voedselproductie. Samenwerking met andere disciplines en het (inter)nationale bedrijfsleven is essentieel voor de vertaling van deze kennis naar praktische toepassingen en producten.