Modellen/Decision Support Systems

Modellen en beslissingsondersteunende systemen

Simulatiemodellen geven inzicht en beslissingsondersteuning

Ziekten en plagen van landbouwgewassen reageren sterk op hun biotische en a-biotische omgeving. Het weer, rassenkeuze (resistentie) en teeltmaatregelen beïnvloeden zowel het optreden van ziekten en plagen als de effectiviteit van noodzakelijke beheersmaatregelen.

Simulatiemodellen

Simulatiemodellen geven kwantitatief inzicht in de levenscyclus van ziekten en plagen en de afhankelijkheid van genoemde biotische en a-biotische factoren. Dit geeft de mogelijkheid jaarrond beheersingsstrategieën te optimaliseren door ondersteuning van strategische beslissingen en van dagelijkse operationele keuzes zoals spuitbeslissingen. Zo kunnen geïntegreerde (IPM) beheersingsstrategieën een maximaal effect bereiken met een minimale input van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Een voorbeeld hiervan zijn de 'low-input' spuitstrategieën voor beheersing van Phytophthora op resistente(re) aardappelrassen.

Het onderzoek heeft een sterke internationale focus waarbij wordt samengewerkt met (inter)nationaal bedrijfsleven, overheden en wetenschappelijke partners. De wetenschappelijke modellen worden gepubliceerd en komen veelal beschikbaar voor gebruik op bedrijfsniveau. Daarbij bieden onze onderzoekers desgewenst technische ondersteuning bij het gebruik van de modellen.