Schimmelziekten, inclusief oömyceten

Schimmelziekten, inclusief oömyceten

Plantpathogene schimmels

Plantpathogene schimmels veroorzaken belangrijke teelttechnische- en economische problemen in de land- en tuinbouw. Voorbeelden zijn Phytophthora infestans in aardappel, Botrytis in o.a. bolgewassen, siergewassen, (klein) fruit, groenten en landbouwgewassen, schurft in fruitgewassen,  diverse roesten en andere bladziekten in granen, maar ook bodemgebonden ziekten zoals Rhizoctonia, Pythium, Verticillium.

Wij werken vanuit de volgende invalshoeken aan deze belangrijke groep ziekteverwekkers: biologische bestrijding, weerbare systemen, genetica en beslissingsondersteunende modellen.