Field Farming

Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PAGV)

De business unit Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (PAGV) van Wageningen University & Research levert een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sector, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden werken wij aan toepasbare innovaties waarbij onze onafhankelijke positie en een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voorop staan.