Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen & Vaste planten

Het IDC Bollen & Vaste planten is gehuisvest bij de business unit Bollen, Bomen & Fruit in Lisse. Het IDC biedt een dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van nieuwe technologieën en innovatieve methoden. Het IDC helpt ondernemers in de bollen- en vaste plantensector innovaties te realiseren. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector.