Beoordelen smaak en uiterlijk

Beoordelen smaak en uiterlijk

Gezonde en lekkere groente en fruit doet eten! De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt de smaak van groenten en fuit met panels van consumenten, gespecialiseerde proevers en met metingen in het laboratorium.

Het onderzoek naar de smaak van groenten en fruit wordt uitgevoerd voor alle schakels in de keten. Wij zien smaak als een carrier voor gezondheid. Onze kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Consumentenpanel

Consumentenpanel

Het bepalen van het smaakniveau van groenten en fruit gebeurt door consumentenpanels (hedonische panels). Ons panel, dat bestaat uit de kopers van de producten, bepaalt objectief welke producten het lekkerst smaken. Door het inzetten van dit panel kunnen onze klanten snel te weten komen welke producten door de consument het beste op smaak worden gewaardeerd. Ons consumentenpanel bestaat uit 300 vrouwen en mannen.

Smaak proeven van verschillende gewassen

Het consumentenpanel heeft in de loop der tijd smaakproeven uitgevoerd met uiteenlopende producten zoals tomaat, paprika, komkommer, asperge, spitskool, spruiten, pompoen, meloen, aardbeien, peren, bieten, winterpeen, bospeen, boerenkool, hete peper, zeekraal en aubergine. De voorkeur wordt op een schaal van 0 – 100 uitgedrukt.

Wetenschappelijk verantwoorde methode

Alle monsters worden op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan de proevers aangeboden, zodat de deelnemers de producten in een verschillende volgorde gepresenteerd krijgen. Per smaakproef worden 50 van onze proevers ingezet. Ze zitten elk apart in een rustige omgeving, zodat ze zich echt kunnen concentreren op de smaak van de producten. Bij producten die bereid moeten worden, kunnen we verschillende monsters tegelijkertijd gegaard aanbieden door gebruik te maken van onze stoomovens.

Expertpanel

Expertpanel1000_3de8219f_490x330.jpg

Ons sensorisch expertpanel kan de verschillende aspecten van smaak goed in kaart brengen. De proevers geven hierbij aan in welke smaakaspecten de producten verschillen. Expertpanels worden gebruikt om de voorkeuren van consumenten beter te begrijpen. Het expertpanel bestaat uit 40 getrainde proevers.

Benoemen smaakervaring

Voor doorsnee consumenten is het soms moeilijk om de smaak nauwkeuriger te beschrijven dan “wel lekker” of “niet zo lekker”. Niet iedereen is even goed in staat om te benoemen wat hij of zij proeft. De door ons getrainde proevers kunnen goed benoemen welke verschillende smaakaspecten (“attributen”) er worden ervaren tijdens een proeverij. Ze gebruiken diverse associaties om hun smaakervaring te beschrijven: “bloemig”, “strak”, “groen”, “ de geur van nat hondenvel”. Deze associaties vormen de vocabulaire die ons expertpanel gebruikt om de producten te beschrijven. De mate waarin attributen voorkomen worden op een schaal van 0 – 100 uitgedrukt.

Producteigenschappen die smaak bepalen

Door de training kan een expertpanel nauwkeurige waarnemingen verrichten aan essentiële producteigenschappen die de smaak van producten bepalen. Door het ontwikkelde gemeenschappelijke vocabulaire is zo’n sensorisch panel een waardevol onderzoeksinstrument. Het expertpanel kan zo de eigenschappen vaststellen waar consumenten onbewust hun voorkeur op baseren en waar ook de modernste meetapparatuur soms nog de tanden op stuk kan bijten.

Belangrijkste aspecten in productkeuze

In het onderzoek gaat het ons meestal niet om het beschrijven van de veelheid aan attributen. Wij kunnen voor u de belangrijkste attributen vaststellen, namelijk die waar consumenten hun voorkeur op baseren. Ons onderzoek met panels van consumenten (Welke is het lekkerst?), panels van getrainde experts (Hoe scoren de producten op diverse smaakaspecten?) en de combinatie van die twee (Welke attributen bepalen de smaak?) kan aangeven hoe u de smaak van uw producten verder kunt optimaliseren, of waarin uw product verschilt van dat van een concurrent.

Visuele beoordeling

Visuele-beoordeling-1000.jpg

Naast het proeven en beoordelen van de smaak van verschillende producten, kunnen wij voor u ook het uiterlijk van een product of van verschillende verpakkingen laten beoordelen.

Onze consumentenpanels kunnen behalve producten proeven ook het uiterlijk van producten te beoordelen, al of niet met verpakking. Bij de visuele beoordeling van groenten kan de proef gecombineerd worden met een proeverij. Aan de hand van de wensen van de klant wordt hiervoor een vragenlijst opgesteld. De beoordelaars kunnen hierop aangeven welke visuele aspecten van een product of verpakking ze aanspreken of juist niet aanspreken.

Smaak van vollegrondsgroenten

wortels-shutterstock_455450923.jpg

Het Smaakteam in Bleiswijk heeft ook voor het bedrijfsleven in de vollegrond praktische tools ontwikkeld om het smaakniveau van groenten te meten.

Panel test ook smaak groente uit de vollegrond


Het consumentenpanel is ooit opgezet om tomaten en paprika’s te beoordelen op smaak. De 250 leden van het panel zijn de kopers van uw producten. Uiteraard beperken zij hun inkopen niet tot onder glas geteelde groenten. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk proeven ze ook steeds meer producten van de vollegrond, zoals spruiten, spitskool, boerenkool, peen, uien, pompoen en aardappel. Wij zijn een onafhankelijk kennisinstituut dat voor alle schakels in de keten werkt. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Neem contact op met onze experts: