Nieuwe markten en innovaties

Nieuwe markten en innovaties

De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt de smaak van groenten en fruit in opdracht van alle schakels in de keten. Wij zien smaak als een carrier voor gezondheid. Onze kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Met behulp van nieuwe kennis ontwikkelen wij tools die bedrijven kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling en vermarkting van beter smakende en gezondere producten. Onze kennis en ervaring kan u helpen om bij producten de gehaltes gezonde inhoudstoffen te verhogen en te borgen. Hiermee kunnen onderscheidende producten ontwikkeld worden.

Consumptie verhogen groenten en fruit

kind_boodschappen_tomaten-shutterstock_298593938.jpg

Smaak staat als carrier voor gezondheid centraal in het project “Smakelijke Vermarkting”, waarin kennis wordt verzameld voor een consument-georiënteerde productontwikkeling van groenten en fruit. Het doel van dit project is de consumptie van gezonde groenten en fruit te verhogen.

Smakelijke producten met meerwaarde

In een consortium met zeventien bedrijven worden tools ontwikkeld om smakelijke en rijkere producten met een duidelijke meerwaarde in de markt te kunnen zetten. Verschillende doelgroepen van consumenten worden in kaart gebracht. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Economic Research. Er worden daarnaast technische innovaties in teeltsystemen en de productieketen ontwikkeld om deze doelgroepen adequaat te kunnen bedienen. Aan de hand van deze nieuwe kennis ontwikkelen wij tools, die bedrijven kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling en vermarkting van beter smakende en gezondere producten. Het gaat hierbij om smaakmodellen voor verschillende producten en nieuwe teeltprotocollen waardoor we de gehaltes van gezonde inhoudstoffen kunnen waarborgen. Dit project is een publiek-private samenwerking (PPS) in het kader van het Topsectorenbeleid binnen Teelt en Uitgangsmaterialen (T&U) en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Gezonde inhoudstoffen

Foto: Modelsysteem om het vitamine C-gehalte in tomaat tijdens de teelt te verhogen.
Foto: Modelsysteem om het vitamine C-gehalte in tomaat tijdens de teelt te verhogen.

Tomaten bevatten twee keer zoveel vitamine C wanneer de vruchten tijdens de teeltperiode zijn belicht met leds. Ook het gehalte antioxidanten neemt dan toe.

Consumenten willen meer betalen voor gezondere producten

In de marketing van verwerkte producten wordt er volop gebruik wordt gemaakt van kreten als rijk aan vitamine, en rijk aan antioxidanten. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de consumenten bereid is om iets meer te betalen voor gezondere producten. Hier liggen dus ook kansen voor meerwaardecreatie bij verse groenten en fruit, die deze inhoudstoffen van nature bevatten. De kennis en ervaring van de business unit Glastuinbouw kan u helpen om bij deze producten de gehaltes gezonde inhoudstoffen te verhogen en te borgen.

Zijn gehaltes inhoudstoffen te sturen?

De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt samen met het bedrijfsleven hoe gehaltes gezonde inhoudstoffen in de teelt te sturen zijn. Want behalve door een keuze van het beste genotype is ook met teeltmethoden veel te bereiken. Wij hebben aangetoond dat door het belichten van tomaten met leds het vitamine C-gehalte kan worden verdubbeld.

Metingen en bepalingen in onze laboratoria

Wij kunnen voor u diverse relevante metingen aan uw producten uitvoeren, zoals refractie (Brix-waarde), gehalte titreerbaar zuur, vitamine C-gehalte en de ORAC-waarde (een maat voor de totale hoeveelheid antioxidanten). Andere bepalingen zijn in voorbereiding. Voor het bepalen van inhoudstoffen kan het product ook worden ingevroren en vervolgens geanalyseerd door onze gespecialiseerde laboratoria in Wageningen. Zo kunnen wij u helpen om uw producten toegevoegde waarde te geven.

Nieuw concept: Paprika – People, Planet, Profit

concepten-1000x667.jpg

In een pilot is geprobeerd een onderscheidende paprika te ontwikkelen die hoog scoort op People, Planet en Profit. Het ministerie van Economische Zaken, drie veredelingsbedrijven, een teler, een handelaar en vijf groentespeciaalzaken waren betrokken.

Samenwerken voor een onderscheidend product

Drie disciplines (smaak, teelt en marketing) zijn in dit onderzoek geïntegreerd onder de paraplu van de business unit Glastuinbouw. Samen met de deelnemende bedrijven zijn twaalf onderscheidende rassen geselecteerd. Met ons consumentenpanel is de smaak en het uiterlijk onderzocht. Tevens zijn met focusgroepen verschillende associaties verzameld en zijn de mogelijkheden voor het gebruik van de vruchten geïnventariseerd. Ook zijn de weerbaarheid tegen bladluis, het gehalte aan vitamine C en de hoeveelheid antioxidanten onderzocht. Drie concepten werden doorontwikkeld. Bij groentespeciaalzaken zijn winkelvloer experimenten uitgevoerd om te onderzoeken op welke manier de vruchten het beste kunnen worden aangeboden binnen een volledig concept. De resultaten van deze proef zijn gedeeld met een groep geïnteresseerde paprikatelers.