Kassen business unit Glastuinbouw

Het kassencomplex Bleiswijk bestaat uit 7500 netto m2 glas verdeeld over negentig afdelingen die voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden ingezet.

De kassen bestaan uit een zogenaamde Venlobouw. Er zijn vier verschillende afdelingsgroottes namelijk 12, 24, 96 en 144 m2.  Het ontwerp is zoveel mogelijk gebaseerd op de huidige standaard in de praktijk. Elke afdeling is qua waterhuishouding en kasklimaat afzonderlijk te sturen met hybride-regelcomputers. Net als de inrichting van de kassen is deze flexibel en multifunctioneel waardoor de klimaatregeling op verschillende manieren kan worden aangestuurd.

Alle kassen, met uitzondering van de geconditioneerde kassen, zijn voorzien van een tweezijdige doorlopende nokluchting. Elke kasafdeling, met uitzondering van de geconditioneerde afdelingen, is uitgerust met minimaal twee afzonderlijk te regelen verwarmingsnetten. In alle kasafdelingen is het mogelijk om CO2 te doseren en luchtbevochtiging toe te passen. Elke kasafdeling heeft minimaal één eigen voorraadbak die is aangesloten op de mengunit voor een voedingsoplossing. De EC is, afhankelijk van de heersende omstandigheden, te verhogen en te verlagen. 

De business unit Glastuinbouw heeft verschillende typen kassen:

  • Standaard kassen
  • Geconditioneerde  kassen
  • Potplantenkassen
  • Gewasbeschermingskassen
  • Bemestingsonderzoekskassen