Wettelijke Onderzoekstaken

Wageningen University & Research ondersteunt de overheid bij de uitvoering van wet- en regelgeving, die noodzakelijk is om veilig voedsel, gezonde dieren en een duurzame leefomgeving te kunnen garanderen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst: het WOT-statuut.

De uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken is ondergebracht in twee instituten en vier programma units.

Instituten voor Wettelijke Onderzoekstaken:

  • Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI) is het nationale referentie-instituut voor de overheid voor dierziekten in Nederland. Daarnaast is het een internationaal opererend onderzoeksinstituut dat contractresearch verricht in opdracht van het bedrijfsleven.
  • RIKILT: Instituut voor Voedselveiligheid doet onderzoek naar de veiligheid en gezondheid van voedsel en diervoeders.

Programma units voor Wettelijke Onderzoekstaken:

  • WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken op het beleidsterrein Natuur & Milieu.
  • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) voert namens de Nederlandse overheid wettelijke onderzoekstaken (WOT) uit die verband houden met de genetische diversiteit en identiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en bosbouw.
  • Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI) houdt zich bezig met de efficiĆ«nte en effectieve verzameling, bewerking, opname in en beheer van databanken en presentatie van statistische gegevens over diverse activiteiten van actoren in de agrosector en het landelijk gebied in Nederland en daarbuiten.
  • Centrum voor Visserij Onderzoek (CVO) houdt zich bezig met taken die betrekking hebben op het beheer van de visserij en die vastgelegd zijn in nationale en internationale wetgeving zoals het verzamelen van gegevens over de visserij en de visbestanden en het geven van beheersadviezen.