Rasinformatie

De gegevens over fokpopulaties / genetisch materiaal worden vastgelegd in de Europese database EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System).

EFABIS is verbonden met de mondiale database (DADIS) van Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De FAO speelt een belangrijke rol bij de bevordering van behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen op mondiale schaal. De FAO coordineert onder andere de inventarisatie van de wereldwijd aanwezige diversiteit in landbouwhuisdieren en de ontwikkeling en implementatie van een mondiale strategie voor behoud en duurzaam gebruik van diversiteit in landbouwhuisdieren (FAO State of the World's Animal Genetic Resources, FAO Global Plan of Action for Animal Genetic Resources).

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) heeft de taak om status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland te monitoren. CGN voert daarvoor inventarisaties uit in nauwe samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en met individuele rassenverenigingen of stamboeken.

Leaflets