Zeevisbestanden

Advisering Zeevisbestanden

De toestandsbeoordeling van de zeevisbestanden in Noordoost Atlantische wateren wordt door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) gecoördineerd en wordt in internationale werkgroepen waar, experts afkomstig uit verschillende landen, samenwerken. De belangrijkste bronnen van informatie die gebruikt worden bij de toestandsbeoordeling zijn informatie over de internationale visserij (inspanning, vangstgegevens) en visserijonafhankelijke gegeven (surveys). In Nederland worden deze gegevens verzameld in de projecten Marktbemonstering zeevisserij, Bestandsopnamen op zee en Bijvangst en Visserijstatistiek. In andere landen worden de gegevens in vergelijkbare projecten verzameld.

Op basis van de toestandsbeoordeling wordt door ICES advies uitgebracht over het beheer van de visbestanden. Deze adviezen worden gebruikt door bevoegde instanties (Europese Commissie, NEAFC, Nationale Overheden) om maatregelen te nemen welke de visserij reguleren.

De voor Nederland belangrijke vissoorten waaraan wordt meegewerkt zijn: Noordzee haring, Atlanto scandinavische haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting, schol, tong en kabeljauw.