Naoogstverliezen

Verspilling van voedsel verminderen is nodig om de groeiende wereldbevolking van goede voeding te voorzien. Deze pagina bevat een overzicht van het onderzoek van Wageningen UR naar het verminderen van voedselverliezen na de oogst.

Terwijl in landen met een gemiddeld tot hoog inkomen vooral bij consumenten thuis veel goed voedsel verloren gaat, treedt in regio’s met een laag inkomen het meeste verlies op vlak na de oogst. De bewaring en distributie van producten is vaak niet optimaal geregeld. Voedselverlies na de oogst betekent dat alle arbeid, grondstoffen en kapitaal die nodig waren voor de productie ook verloren gaan. Bovendien leidt dit natuurlijk tot verminderde beschikbaarheid van voedsel.

Wageningen UR werkt in diverse projecten aan het terugbrengen van naoogstverliezen:

  • In het EU-project FUSIONS werkt Wageningen samen met 21 partners uit 13 landen aan efficiënter gebruik van hulpbronnen en een aanzienlijke vermindering van voedselverspilling in de keten van het land naar de tafel. Binnen FUSIONS zijn ruim 150 initiatieven verzameld die gerichten zijn op het verminderen van voedselverspilling.
  • In ontwikkelingslanden gaat veel vis verloren omdat het niet goed of niet op tijd verwerkt kan worden. In het EU-project SecureFish werken onderzoekers van Wageningen UR samen met lokale bedrijven in drie visketens in Afrika, Azië en Latijns Amerika aan haalbare oplossingen.

Onderzoeksgebieden

Publicatie

Projecten

Cursussen (Engelstalig)

Bekijk het dossier Voedselverspilling