Rurale Sociologie

De leerstoelgroep Rurale Sociologie (RSO) onderzoekt de dynamiek van de landbouw, voedselvoorziening en regionale plattelandsontwikkeling vanuit een internationaal, comparatief perspectief. We bestuderen en analyseren veranderingsprocessen vanuit diverse kritische sociologische benaderingen, waarbij we gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research zijn voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Rurale Sociologie.

Ga naar Rural Sociology Group (Engelstalig)

Highlights in het Nederlands

Nederlandstalige Agenda