Nieuws

WUR levert waardevolle input aan centrum voor landbouwonderzoek in Egypte

Gepubliceerd op
19 oktober 2017

Door het EU-Twinning-project Ondersteuning van de verbetering van het landbouwonderzoek in Egypte via de modernisering van het Agricultural Research Centre (ARC) heeft het agrarisch onderzoeksinstituut van Egypte een verbeterde strategie en (re)organisatieplan. Daarnaast is het ARC-informatiesysteem geüpdatet en is de administratieve capaciteit uitgebreid. Wageningen University & Research (WUR) heeft bijgedragen aan het project met kennis over strategie, organisatie en internationalisering.

Het project is in september 2015 gestart met als doel de efficiëntie en duurzaamheid van het landbouwonderzoek in Egypte te verbeteren. Hiervoor was het belangrijk de rechtsgrondslag te bestendigen en de
coördinatie en operationele capaciteit van ARC te versterken. Daarbij is onder meer gekeken naar best practices in de Europese Unie. Het project is gefinancierd door de EU, met een totaalbudget van 1,4 miljoen euro.

Resultaat van het project is onder meer dat het regelgevingskader van het ARC is verbeterd met voorstellen voor een nieuw presidentieel besluit en nieuwe uitvoerende voorschriften. Ook is er een nieuwe strategie gekomen, samen met een reorganisatieplan dat het belang van verspreiding van onderzoeksresultaten en de dienstverlening door het ARC
erkent. Het ARC-informatiesysteem is opgewaardeerd, vooral voor het beheer van menselijke hulpbronnen. Daarnaast is de administratieve capaciteit van het ARC uitgebreid door tal van trainingen.

Op bezoek: onderzoek in Wageningen

De uitvoering vond plaats in een partnerschap tussen het ARC, het Egyptische ministerie van Landbouw en Landreclamatie en tegenhangerinstellingen uit Frankrijk, Italië en Nederland. Tijdens dit
samenwerkingsproject ondersteunden deskundigen van Europese overheden ARC-experts en bezochten Egyptische deskundigen instellingen in de landen van de verschillende Europese partners. Vanuit Nederland heeft Wageningen University & Research een belangrijke bijdrage geleverd aan het project, als het gaat om strategie, organisatie en internationalisering.

Een delegatie van het ARC is onder meer twee dagen op bezoek geweest bij WUR om te kijken hoe een en ander hier is georganiseerd. Het gaat dan voor een belangrijk deel over de ontwikkeling van een onderzoeksinstituut van de overheid naar een vraaggeoriënteerde en
concurrerende onderzoeksorganisatie. Dit is een ontwikkeling geweest van ongeveer 25 jaar, dus in het project gaat het voor ARC vooral om de eerste stappen die zijn gezet.

Twinning brengt deskundigheid samen

Landen van de Europese Unie helpen kandidaat-lidstaten en nieuwe lidstaten bij de invoering van Europese regels. Ook investeren EU-landen in de veiligheid en stabiliteit in buurlanden van de EU. Dit gebeurt met Twinning-projecten. Bij Twinning wisselen landen van de EU kennis uit met kandidaat-lidstaten, nieuwe lidstaten en buurlanden van de EU. Twinning brengt zo de deskundigheid van de overheden in deze landen samen. De landen spreken vooraf met elkaar af welke resultaten zij willen behalen. Uitwisseling van kennis gebeurt door onder meer workshops, trainingen en studiebezoeken. Twinning richt zich vooral op het leren door te doen en het delen van best practices. Nederland heeft in 2015 op 23 Twinning-projecten ingeschreven, in een aantal gevallen samen met een of meer andere EU-lidstaten. Bij 14 projecten is de keuze op Nederland gevallen voor de uitvoering.