Project

SPLASH - duurzame polymeren uit algen

Om maatschappij en industrie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven die minder schadelijk zijn voor het klimaat en milieu. Het project SPLASH richt zich op de productie van bioplastic met behulp van algen. Het 'melken' van algen, specifiek de soort Botryococcus braunii, draagt bij aan deze duurzame ontwikkeling. Het doel is om petrochemische grondstoffen en componenten te vervangen wat kan leiden tot kostenreductie en verbruik van minder energie.

SPLASH ontwikkelt een nieuwe industriële sector

Hier vierjarige EU-project SPLASH staat voor Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbon. SPLASH zal kennis, tools en technologie leveren om een nieuwe industriële sector te ontwikkelen. Het assortiment aan biochemicaliën en biopolymeren die geproduceerd worden via biotechnologische trajecten wordt uitgebreid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van micro-algen als duurzame grondstof voor industriële (biochemische) verbindingen met potentiële toepassingen in verschillende industriële sectoren. SPLASH richt zich op de volledige procesketen waaronder duurzame productie van (exo)polysaccharides en koolwaterstoffen door de groene alg Botryococcus braunii, product-optimalisatie, hydrolyse en omzetting van suikers en koolwaterstoffen naar producten zoals polymeren.

B. braunii culture (Foto T. Bastet )
B. braunii culture (Foto T. Bastet )

Doel van het project

Het doel van SPLASH is om de economische en ecologische voordelen van algen-productiesystemen en bioraffinage te demonstreren. De verkregen kennis en ontwikkelde tools en technologieën zijn nodig om:
1) een nieuwe industriële biotechnologische sector op basis van algen te ontwikkelen voor de productie van landbouwchemicaliën voor bulkproducten
2) het innovatieproces te verbeteren en om nieuwe biobased producten en -processen te verplaatsen van laboratoria naar de markt
3) bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen voor CO2-vermindering en vervanging van petrochemische producten.

Optimale opbrengst en condities

Sinds de start eind 2012 zijn relevante algenstammen geselecteerd. Twee stammen zijn zowel in het laboratorium als in productiesystemen (buiten) gekweekt. Dit onderzoek heeft geleid tot kennis over condities waarbij de opbrengst is geoptimaliseerd. Tevens is technologie ontwikkeld voor het winnen van suikerpolymeren en koolwaterstoffen (scheidingstechnologie), omzetting van suikers naar biochemicaliën, procesintegratie en opschaling. Daarnaast is kennis over de complexe metabole routes van productvorming door B. braunii opgebouwd.

Veel potentie voor micro-algen

Het komend jaar wordt gekeken hoe productvorming door de algen kan worden gestuurd en in AlgaePARC wordt begonnen met de ontwikkeling van een DEMO voor productie en winning van suikerpolymeren.

Ondanks hun potentieel als duurzame bron voor exploitatie, zijn micro-algen niet zo goed bekend als andere micro-organismen die een rol spelen in de hedendaagse biotechnologische industrie. Vooruitgang op het gebied van micro-algen en hun producten zal een belangrijke aanwinst zijn voor de chemische- en energiesector, en de ontwikkeling van de agrosector voor micro-algenproductie zal leiden tot een toename van de werkgelegenheid. Het trainen van professionals op dit gebied is positief voor zowel bedrijven als de wetenschap rondom algen.

    Publicaties