Onderzoek en oplossingen voor nieuwe veehouderijsystemen

Nieuwe houderijsystemen

Wereldwijd groeit de consumptie van dierlijke eiwitten – vlees, zuivel en eieren - sterk. Tegelijkertijd zien we in veel Westerse landen, waaronder Nederland dat een groeiende groep mensen bewuster wil omgaan met de consumptie van dierlijk eiwit. Daarbij past een kwaliteitsproduct van dieren die een goede gezondheid, een goed welzijn en positieve emoties hebben gekend.

Verschillende veehouderijsystemen

Bij pluimvee, leghennen, varkens, kalveren én runderen zien we - naast de gangbare systemen - een variëteit aan minder intensieve, meer kleinschalige, biologische, circulaire en natuurinclusieve systemen opkomen. Maar dieren uit intensieve systemen zullen niet automatisch goed functioneren in andere systemen. Een goede borging van welzijn en gezondheid blijft cruciaal.

Dierenwelzijn meten

Het is lastig om te meten of dieren gelukkig zijn, maar dierenwelzijn betekent op zijn minst dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en positieve emoties ervaren. Met gebruik van gedragstesten en allerlei fysiologische parameters, zoals bepalingen van stresshormonen en hartslagmetingen kunnen wij bepalen hoe goed een dier in zijn vel zit. Wageningen Livestock Research heeft veel expertise op dit terrein.

Stallen aanpassen op de behoeften van dieren

In discussies over de veehouderij gaat veel aandacht uit naar de ingrepen die worden toegepast om te voorkomen dat dieren elkaar verwonden. Denk dan aan het couperen van staarten bij varkens die dicht op elkaar leven en dan soms gaan staartbijten. Veel van ons onderzoek is gericht op nieuwe houderijsystemen die zo zijn aangepast aan de behoeften van dieren dat dergelijke ingrepen achterwege kunnen blijven.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: