Nieuwe marktconcepten

Er is een groeiende markt voor producten en concepten die consumenten associëren met kwaliteit en dierenwelzijn. Denk aan biologisch vlees en vlees met een welzijnskeurmerk. Een groeiend aantal mensen is bereid om meer te betalen voor dierlijke producten waarbij extra aandacht is besteed aan dierenwelzijn.

Objectief meten van dierenwelzijn

De experts van Wageningen Livestock Research hebben ervaring met het objectief meten van dierenwelzijn. We doen bijvoorbeeld metingen om nieuwe stalconcepten of managementaanpassingen te beoordelen. Deze analyses worden gebruikt om te beoordelen in welke categorie producten vallen bijvoorbeeld volgens het Beter Leven Keurmerk dat dierenbescherming heeft opgesteld als maatstaf voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Meer retailers kiezen trager groeiende rassen

De vleeskuikenhouderij is een sector die een flinke omslag heeft doorgemaakt. Tot voor kort werden vrijwel alleen snelgroeiende vleeskuiken gehouden in dichte stallen zonder afleidingsmateriaal. Diverse retailers kiezen inmiddels voor trager groeiende rassen die minder welzijnsproblemen hebben zoals blaren op de voetzolen. Inmiddels is zo’n 30 procent van de vleeskuikens van een trager groeiend ras. Ze krijgen ook meer ruimte en omgevingsverrijking, zodat wordt voorzien in de natuurlijke behoefte van de dieren om hun omgeving te verkennen en voedsel te zoeken.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: