One health: gezondheid van dier én mens

One Health: gezonde dieren én mensen

Mensen en dieren in Nederland leven dicht bij elkaar en hun gezondheid is nauw met elkaar verbonden. Denk aan zoönosen; infectieziekten die overdraagbaar van dieren op mensen zijn. Een goed begrip van deze interacties is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen over de gehele wereld te kunnen waarborgen.

Interdisciplinaire samenwerking

Binnen de One Health-benadering werken experts op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid interdisciplinair samen. Doel is om de gezondheid van dieren te verbeteren, zodat mensen en dieren zonder problemen samen in een gebied kunnen leven.

Veehouderij en gezondheid omwonenden

In een serie onderzoeken onder de noemer Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) bundelen we expertise van verschillende kennisinstellingen. Gekeken wordt onder meer welke bedrijfsaspecten vanuit de geitenhouderij invloed hebben op de gezondheid van omwonenden.

Minder medicijnen voor dieren

Binnen Wageningen Livestock Research werken we aan verschillende aspecten van One Health. Een belangrijk uitgangspunt is dat gezonde en robuuste dieren minder antibiotica en overige medicijnen nodig zullen hebben. De uitdaging is om alle verschillende aspecten binnen het concept One Health zo goed mogelijk in balans te brengen.

Wij beoordelen bijvoorbeeld ontwerpen van nieuwe stalsystemen op gezondheidsaspecten voor mens, dier en milieu. We onderzoeken hoe het dierenwelzijn gewaarborgd kan worden in stallen die zijn ingericht om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en schadelijke endotoxinen te beperken.

Reststromen gebruiken als veevoer

Nieuwe ontwikkelingen in de dierhouderij, zoals het gebruik van meer reststromen uit oogpunt van duurzaamheid en circulariteit, brengen nieuwe One Health-onderzoeksvragen met zich mee. Onze afdeling dierenwelzijn en gezondheid heeft alle expertise en het netwerk in huis om op dit vlak belangrijke stappen te maken.  

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: