Product

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij - KWIN

Nieuwste uitgave: 2022-2023 (Nu met hoofdstuk insecten!)

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijven. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen beschreven. Ook zijn de biggenprijzen raadpleegbaar.

KWIN-Veehouderij bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen (alleen in eerdere uitgaven), insecten en konijnen. Het is een waardevolle bron van informatie voor agrarisch adviseurs bij banken, accountants, makelaars, taxateurs, veehouders en studenten en docenten. Daarnaast is het biggenprijzenschema (BPS) beschikbaar en zijn extra modules af te nemen voor saldoberekeningen en kostprijzen per sector.

Kosten: KWIN, BPS en extra modules

Alle prijzen die hier genoemd staan zijn exclusief BTW.

KWIN: handboek of digitaal

 • Handboek 2022-23: € 82
 • Abonnement digitale KWIN-V: € 75 per jaar

Biggenprijzenschema: digitaal

 • € 125 per jaar voor veehouders en € 250 voor overige bedrijven

Extra modules voor saldo's en kostprijzen: digitaal

 • Eén module kost € 34; twee modules € 65; drie modules € 92 en vier modules € 113 per jaar.

KWIN digitaal

Met de digitale versie van KWIN-Veehouderij kunt u:

 • Het actuele handboek raadplegen als pdf
 • Voorgaande edities raadplegen als pdf
 • Online saldo's en kostprijzen berekenen met de rekentool (modules)

Biggenprijzenschema (BPS)

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd.

Modules saldo's en kostprijzen

Voor het maken van saldoberekeningen zijn vier extra modules aan te schaffen. Kostprijsberekeningen zijn alleen voor varkens en pluimvee beschikbaar.

 1. Rundvee (melkvee + vleesvee)
 2. Melkgeiten
 3. Varkens (zeugen + vleesvarkens + opfokzeug + speenbiggen)
 4. Pluimvee (leghennen + vleeskuikens + vleeskuikenouderdieren)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan