Nieuws

Stieren krijgen cijfer voor slim omgaan met voer

Gepubliceerd op
13 april 2016

Nederlandse en Vlaamse melkveehouders kunnen vanaf nu van alle stieren inschatten hoe efficiënt de nakomelingen waarschijnlijk met hun voer om zullen gaan. We zijn daarmee koploper in de wereld. Met de toename van de wereldbevolking is het steeds belangrijker om efficiënt voedsel te produceren. Dat geldt zeker voor de productie van dierlijke eiwitten, zoals melk. Deze fokwaarde voor voeropname is daarbij behulpzaam. Een resultaat van jarenlang onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

Nederland koploper

Nederland is koploper in het publiceren van de fokwaarde voor voeropname voor alle binnen- en buitenlandse stieren. Na Australië is ons land de tweede die een fokwaarde voor voeropname heeft. Hierdoor is fokken op hogere voerefficiëntie nu mogelijk. De fokwaarde voeropname laat zien wat de dochters van een stier meer of minder aan voer nodig hebben om tot een bepaalde melkproductie te komen. Veehouders kunnen de fokwaarde voor voeropname gebruiken in relatie tot de melkproductie om zo te fokken op efficiëntere koeien.

Ook in het belang van melkveehouders

Melkveehouders zelf hebben ook belang bij een zo laag mogelijke voeropname versus een zo hoog mogelijke melkproductie. De grondstoffenprijs van veevoer stijgt jaarlijks en met de huidige lage melkprijs moet er scherp op de kostprijs gelet worden. Fokken op koeien met een hoge voerefficiëntie helpt zo de economische bedrijfsresultaten optimaliseren.

Altijd in relatie tot

De fokwaarde voor voeropname staat niet op zichzelf. Logischerwijs gaat een dier dat meer melk produceert ook meer eten. Een dier met 800 kg lichaamsgewicht gaat ook meer voer opnemen dan een dier dat amper 600 kg weegt. De fokwaarde voeropname moet je dus altijd zien in relatie tot de melkproductie of tot de fokwaarde voor gewicht of lichaamsconditie. Ook om te voorkomen dat je fokt op koeien die zichzelf helemaal weggeven, te klein worden, of helemaal geen melk meer produceren.

Resultaat van jaren onderzoek

Wat in 2009 begon met een pilotstudie op basis van bestaande data, en daarna steeds verder uitgebreid is in vervolgprojecten op de Dairy Campus, resulteert nu mede door financiering van Productschap Zuivel in de publicatie van een unieke fokwaarde.

Fokwaarde bepalen, hoe werkt dat?

De stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) heeft als kerntaak om betrouwbare fokwaarden voor stieren in Nederland en Vlaanderen te publiceren. Fokwaarden worden berekend en gepubliceerd voor productie-, exterieur-, duurzaamheids- en gezondheidskenmerken. Voor de berekening van de fokwaarden wordt gebruik gemaakt van gegevens verzameld op koeien in Nederland en Vlaanderen. Voor buitenlandse stieren met onvoldoende dochters in Nederland en Vlaanderen worden de beschikbare Interbull fokwaarden gepubliceerd.