Sustainable Food and non-Food production

(KB-21) Om wereldwijd voedselzekerheid te garanderen moet er efficiënter worden omgegaan met grondstoffen, energie en zal voedselverspilling moeten worden verminderd. Een ketengerichte aanpak leidt tot nauwe verbinding tussen verschillende expertisegebieden.

Projecten 2018