Project

ESBLS en CPs moleculaire evolutie

Het project heeft betrekking op de (co)evolutie van resistentiegenen (ESBLs en CPs [carbapenemasen]).

Het doel van dit project is om breder naar de evolutie van gastheren en ESBLs te kunnen kijken om emerging organismen of genen en trends sneller te kunnen signaleren. Hiervoor zal een referentiedatabase worden gemaakt met daarin de bestaande collectie van beta-lactamase producerende isolaten binnen het CVI. Deze initieel genomics georiĆ«nteerde database zal zodanig worden gebouwd, dat deze de karakteristieken van het totale genoom van deze isolaten, dus zowel ESBL/CP-gen als het  complete genoom van de bacterie gastheer, zal bevatten. Hierdoor kan de mogelijke co-evolutie van het ESBL/CP-gen met de bacterie gastheer worden bestudeerd.  Door ook essentiĆ«le metadata (zoals herkomst, orgaansysteem, bron, datum etc.) op te nemen in deze database kan deze ook voor moleculair epidemiologische signalering van trends in ESB/CP toename gebruikt worden.

Publicaties