Project

Survey over de toepassing van nanodeeltjes in gewasbescherming

De toepassing van nanotechnologie in voeding en de voedselproductieketen is veelbelovend. De ontwikkelingen gaan snel. Over de risico’s van vervuiling van de voedselketen bestaat weinig kennis. In dit onderzoek ligt de focus op de toepassing van nanodeeltjes in gewasbeschermingsmiddelen.

Doelstelling

Nanotechnologie biedt veel perspectief. De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling ervan in sterke mate en de ontwikkelingen gaan snel. Er ontbreekt echter voldoende kennis over de veiligheid van nanodeeltjes. Zo ook over de risico’s van vervuiling van de voedselketen via het milieu. Dit project richt zich op de toepassing van nanodeeltjes in de agrarische sector met de focus op gewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten

Dit project behelst een literatuur review over de toepassing van nanotechnologie in de agrarische sector, in het bijzonder in gewasbeschermingsmiddelen. Het resultaat is een briefrapport en een concept rapport is aangeboden aan de opdrachtgevers.

Plan van Aanpak

Het onderzoek omvat de volgende activiteiten:
  1. Een literatuur review in de gangbare wetenschappelijke literatuur.
  2. Het identificeren van toegepaste nanotechnologieën of -deeltjes in de landbouw, in het bijzonder in de gewasbescherming.
  3. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de gebruikte nanodeeltjes (zo mogelijk bij de producent of leverancier), zowel wat betreftde fysisch-chemische kenmerken als ook eventueel analytisch of toxicologisch uitgevoerd onderzoek.