Nieuwe vormen van landbouw

Stadslandbouw

Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Hierdoor neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan leefbare structuren voor de stad en is er steeds meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten. Wageningen University & Research ziet kansen voor nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad.

Visie op Stadslandbouw

Stadslandbouw kan vormgeven aan stedelijke behoeften door lokale voedsel- en energieproductie te koppelen aan maatschappelijke doelen, zoals zorg voor de omgeving en het bieden van ruimte aan stedelingen die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Professionaliteit, kennis, innovatie en ondernemerschap zijn kernbegrippen bij stadslandbouw.

Lees meer