(Centrale) medezeggenschap

De medezeggenschap is voor de directies van de organisatieonderdelen en de raad van bestuur een belangrijke partner in de totstandkoming van beleid.

Lokale medezeggenschapsorganen

Elke kenniseenheid heeft een gemeenschappelijke ondernemingsraad (OR) voor medewerkers van Wageningen University en stichting Wageningen Research die binnen die kenniseenheid werken. Daarnaast zijn er ondernemingsraden voor Wageningen Food Safety Research (WFBR), de Concernstaf en het Facilitair Bedrijf. De gemeenschappelijke ondernemingsraden overleggen met de directie van de betreffende organisatieonderdeel.

Centrale medezeggenschapsorganen

WUR kent drie centrale medezeggenschapsorganen. In de centrale ondernemingsraad (COR) hebben leden zitting die zijn gekozen door en uit het midden van leden van de gemeenschappelijke ondernemingsraden. De studentenraad (SR) en de gezamenlijke vergadering (GV) zijn centrale medezeggenschapsorganen van de Wageningen University. De SR bestaat uit studenten en kent een zittingstermijn van één jaar. De GV bestaat uit leden van de centrale ondernemingsraad, aangevuld met twee direct gekozen medewerkers van Wageningen University, twee direct gekozen PhD kandidaten en ten minste zes leden van de SR. Medewerkers en studenten hebben evenveel stemmen binnen de GV.

De COR en GV werken samen binnen de WUR Council: zij vergaderen gezamenlijk en bereiden de dossiers gezamenlijk voor. De WUR Council heeft geen eigen bevoegdheden; deze blijven bij de COR en GV. De centrale medezeggenschapsorganen overleggen met de raad van bestuur.

medezeggenschap.jpg