Informatie, gedrag en aansturing

Het programma 'Informational Governance for Sustainability' bestudeert hoe en in welke vorm informatie een sturende rol heeft in de vorming en uitvoering van beleid, en hoe betrokken bestuurders en actoren die informatie bewust kunnen gebruiken om te sturen.

De afgelopen jaren heeft op bestuurlijk niveau een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in beleid, van nationale naar supra-nationaal (EU, WTO) en subnationaal (stedelijke netwerken, provincies, waterschappen). Op de kruising van deze twee belangrijke ontwikkelingen is een nieuw begrip ontstaan: sturing door informatie, ofwel ‘informational governance’. Dit nieuwe begrip refereert aan het idee dat informatie (en informatie technologie) het bestuurlijke proces, instituties en bestuurlijke praktijk fundamenteel verandert. Wageningen UR bestudeert deze processen waarin informatie zo’n cruciale rol speelt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Heeft u vragen over het IPOP Informational Governance programma dan kunt u ons mailen via informationalGovernance@wur.nl. Voor meer actuele informatie over Informational Governance verwijzen wij u naar de Engelstalige website.


In het programma worden vier onderwerpen onderscheiden:


Achtergronddocumenten

Presentaties workshop 17-18 oktober 2013

Beleidsdocumenten

Lunchbijeenkomsten

Factsheets Informational Governance