Wageningen Dialogues

Onze huidige maatschappij kent grote, mondiale vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, voedsel en duurzaamheid. Vraagstukken waarover de meningen en belangen sterk uiteenlopen en die baat hebben bij verschillende perspectieven. Als we een antwoord willen vinden op die vraagstukken en daarbij ruimte willen bieden aan alle verschillende meningen en belangen, is er dialoog nodig. Een dialoog om al die verschillende perspectieven samen te verkennen.