Project

Verbetering van plantweerbaarheid door sturing op endofyten

Gewassen weerbaarder maken door sturing van endofytische populaties.

Een plantenwortel met daarin endofytische bacteriën, zichtbaar gemaakt onder UV met een specieke kleuring.
Een plantenwortel met daarin endofytische bacteriën, zichtbaar gemaakt onder UV met een specieke kleuring.

Bacteriën en schimmels leven als gemeenschap samen met planten en komen ook in de plant terecht, zonder dat het schadelijke gevolgen geeft aan plantengroei, ontwikkeling en opbrengst. In enkele gevallen is de aanwezigheid van dergelijke bacteriën en schimmels, die we endofyten noemen, zelfs positief voor deze eigenschappen.

Bij PRI zijn bacteriële levensgemeenschappen geïdentificeerd in diverse plantensoorten en individuele isolaten getoetst op onderdrukking van plantpathogenen. Vooral plant-groeistadium en genotype bleken belangrijke factoren te zijn die  de samenstelling van endofyten sturen. Plantgenotype (cultivar)-selectie biedt de beste mogelijkheid tot sturing. In geval van de endofyt P9, geïdentificeerd als Pseudomonas putida. In aardappelplanten bleek een cultivarspecifieke onderdrukking van de plantpathogene oömyceet Phythophthora infestans plaats te vinden. Dit biedt perspectieven voor sturing van ‘nuttige’ endofytische populaties in planten op basis van genotype selectie. Dit principe is algemeen geldend voor cultuurgewassen. 

Rapporten en publicaties 

Pers, Nieuws, TV en Radio