Aanmelden opleiding

Aanmelden voor een Bacheloropleiding

Leuk dat je je wilt aanmelden voor een bacheloropleiding in Wageningen. Om je aan te melden voor een bacheloropleiding moet je voor de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink.

Bekijk hieronder de stappen die je moet doorlopen om je aan te melden. Let er op dat de opleiding Voeding en Gezondheid een numerus fixus-opleiding is en dat voor deze opleiding de aanmelddeadline van 15 januari van toepassing is.

Controleer of je toelaatbaar bent

Controleer of je met jouw achtergrond wordt toegelaten tot de bacheloropleiding van jouw keuze. Dit kan je checken door te kijken naar de toelating en inschrijving pagina bij een opleiding of door naar de algemene pagina over de toelatingseisen te gaan.

Bekijk de toelatingseisen van alle opleidingen

Deadlines voor aanmelden

Voor wie? Deadline
Nederlanders met vwo-diploma 1 augustus 2020
Nederlanders zonder vwo-diploma 1 juli 2020
Studenten met Europese vooropleiding 1 juli 2020
Niet-Europese studenten 1 mei 2020
Let op: Voor de Numerus Fixus-opleiding Voeding en Gezondheid geldt een andere deadline. 15 januari 2020

Dien een verzoek in via Studielink

Vervolgens dien je een verzoek tot inschrijving voor een opleiding van je keuze in via Studielink. Na je aanmelding in Studielink ontvang je van ons een e-mail met verdere informatie.

Let op: De opleiding Voeding en Gezondheid maakt gebruik van decentrale selectie. Voor deze opleiding moet je verzoek tot inschrijving voor 15 januari 2020 binnen zijn. Deze opleiding doet niet mee aan matching maar volgt een eigen selectietraject.

Matching


Alle aanmelders moeten een studiekeuzecheck (matching) doorlopen.

Wageningen University & Research biedt een matchingsactiviteit aan die jou de gelegenheid biedt om je keuze voor een opleiding te checken. Deze online matching is verplicht voor alle studiekiezers die in Wageningen een opleiding willen volgen en moet op uiterlijk 15 augustus 2020 zijn ingevuld en terug gestuurd. Anders kan je niet ingeschreven worden. 

Lees meer over Matching

Let op: De opleiding Voeding en Gezondheid maakt gebruik van decentrale selectie. Voor deze opleiding moet je verzoek tot inschrijving voor 15 januari 2020 binnen zijn. Deze opleiding doet niet mee aan matching maar volgt een eigen selectietraject.

Vul je betaalgegevens in

Vanaf 1 mei verschijnt op je 'My To Do List' in Studielink het verzoek om je betaalgegevens in te vullen. Vul deze zo spoedig mogelijk na 1 mei in.

Lees meer over betaalgegevens invullen

Maak je aanmelding compleet

Wanneer je hebt gekozen voor een betaalwijze anders dan digitale machtiging, ontvang je een betaalformulier. Wanneer we bepaalde documenten van je nodig hebben, ontvang je hierover bericht.

Stuur de benodigde documenten en eventueel het betaalformulier zo snel mogelijk op naar Wageningen University & Research, Student Service Centre (SSC). Doe dit bij voorkeur vóór 1 augustus maar uiterlijk 31 augustus.

Heb je een verzoek tot inschrijving ingediend voor méér dan een opleiding, let dan op dat je het betaalformulier voor de juiste opleiding terugstuurt.

Postadres/Contact Student Service Centre

Ingeschreven voor de opleiding

Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, word je door het Student Service Centre definitief ingeschreven aan Wageningen University. Na inschrijving verandert je status in Studielink van Verzoek tot Inschrijven naar Ingeschreven. Bovendien krijg je een Bewijs van Inschrijving via de post opgestuurd.

Lees meer over ingeschreven voor de opleiding

Studiefinanciering

Na het indienen van je verzoek tot inschrijving via Studielink kun je bij DUO een aanvraag voor studiefinanciering doen.

Ga naar de site van DUO

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing over je toelating tot een bacheloropleiding, dan kun je bezwaar maken. Je dient dan onderstaande procedure te volgen.

Stap 1:
Neem contact op met het Admissions Office via dit contactformulier. Geef aan dat je het niet eens bent met de beslissing en vraag om uitleg.

Stap 2:
Het Admissions Office antwoordt en geeft uitleg over de beslissing. Als het niet lukt om binnen 3 tot 4 weken tot een oplossing te komen, dan kun je overwegen om een formele procedure te starten om bezwaar te maken.

Stap 3:

Je dient je formele bezwaar binnen 6 weken na de initiële beslissing in te dienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vind je op deze webpagina.

Let op: de periode waarin je bezwaar kunt maken wordt niet opgeschort tijdens stap 1 en 2.

Het onderstaand overzicht geeft de stappen weer voor de reguliere opleidingen. Voor de opleiding Voeding en Gezondheid (met een numerus fixus) geldt een ander traject.