Betaalgegevens invullen bij Studielink

Als je je verzoek tot (her)inschrijving hebt ingediend in Studielink, verschijnt per 16 mei op je ‘Mijn To-Do-lijst’ de taak ‘Voer je betaalgegevens in’. Vul deze gegevens zo spoedig mogelijk na 16 mei in! Om ingeschreven te kunnen worden per 1 september, is de uiterste betaaldatum 31 augustus 2018.

Een betaalwijze kiezen

Vul eerst het land in waar je bank is gevestigd. Is je bank in het SEPA gebied gevestigd, dan krijg je daarna de keuze om te betalen door middel van het afgeven van een digitale machtiging of om te betalen via de onderwijsinstelling.

Is je bank buiten het SEPA gebied gevestigd, dan gaat de betaling altijd via de onderwijsinstelling. Vink de verklaring aan en klik daarna op de knop ‘Bevestigen’.

Betalen via digitale machtiging

Via de optie ‘Digitale machtiging’ kun je een machtiging voor een Europese incasso afgeven. Lees eerst de voorwaarden voor de machtiging door.

 • Geef aan of je zelf betaalt of dat een derde voor jou gaat betalen.
  Indien een derde voor jou betaalt, dan moet deze persoon over DigiD
  beschikken.

Let op! Digitale machtiging is alleen mogelijk voor houders van een bankrekening binnen het SEPA gebied. Bij een betaling vanaf een niet-Nederlandse bankrekening krijg je alleen de optie ‘Ik betaal zelf’.

 • Geef aan of je in één of meerdere termijnen wilt betalen.
 • Vul de gegevens van de rekeninghouder in en klik op de knop
  ‘Bevestigen’.

Betalen via de onderwijsinstelling

Bij Wageningen University betekent dit, dat je kiest voor overmaken van collegegeld door jou of een derde naar de rekening van Wageningen University of voor pinnen van het bedrag aan de studentenbalie in het Forum.

 • Geef aan of je zelf betaalt of dat een derde voor jou gaat betalen.

Let op! Bij het overmaken of pinnen van het collegegeld is betalen in meerdere termijnen NIET mogelijk. Het hele bedrag moet ineens worden betaald. Kies daarom bij ‘Betalen in termijnen’ voor ‘Nee’. Wil je in meerdere termijnen betalen, dan moet je voor de digitale machtiging kiezen.

 • Vul de gegevens van de rekeninghouder in en klik op de knop
  ‘Bevestigen’.

Betalen met een Bewijs Betaald Collegegeld

Kies in Studielink de betaalwijze ‘Via de onderwijsinstelling’ en stuur het Bewijs Betaald Collegegeld op naar Wageningen University, Antwoordnummer 30, 6700 VB Wageningen (een postzegel is niet nodig). Je kunt het Bewijs Betaald Collegegeld ook inleveren aan de Studentenbalie in het Forum.

Hoog Instellingscollegegeld type 3 en collegegeldbeurzen

Studenten die het hoge instellingscollegegeld 3 moeten betalen, ontvangen van Wageningen University een factuur. Je wordt verzocht om in Studielink te kiezen voor de betaalwijze ‘Via de onderwijsinstelling’.

Studenten voor wie het collegegeld door een beursverstrekker wordt betaald, moeten ook voor de betaalwijze ‘Via de onderwijsinstelling’ kiezen.

Vervolgstappen na Verzoek tot Inschrijving

Wijze van betaling = via digitale machtiging

Heb je gekozen voor Digitale machtiging en je hebt je verzoek tot (her-)inschrijving ingediend, dan ontvangt Wageningen University hiervan bericht van Studielink.

Wij berekenen na ontvangst de hoogte van het collegegeld dat je moet betalen op basis van de ons op dat moment bekende gegevens met betrekking tot je nationaliteit en vooropleiding en sturen hierover aan jou een bericht via Studielink. Dit is meestal 1-2 werkdagen nadat je je betaalgegevens hebt ingevuld in Studielink.

Hierna moet jij de machtiging in Studielink bevestigen. Het is absoluut noodzakelijk dat je dit doet vóór 1 september, opdat wij je verzoek tot inschrijving op tijd kunnen afhandelen. Zolang jij je machtiging niet bevestigt, voldoe je niet aan je betalingsverplichting. Wij kunnen je dan niet inschrijven.

Wijze van betaling = via de onderwijsinstelling

Heb je gekozen voor de betaalwijze Via de onderwijsinstelling, dan ontvang je van Wageningen University een brief of e-mail met daarin onder andere de hoogte van het door jou te betalen collegegeld. Zorg er dus voor dat je correspondentieadres in Studielink klopt! Volg de instructies in de brief op. Zolang we je betaling niet binnen hebben, kunnen we je niet inschrijven. In de brief die je van Wageningen University ontvangt, kan ook nog om andere documenten worden gevraagd, zoals gewaarmerkte kopieën diploma’s en cijferlijsten of een kopie van je identiteitsbewijs. Vergeet niet om deze op te sturen.

Wanneer heb ik betaald?

Zodra je de digitale machtiging in Studielink hebt bevestigd, heb je aan je betalingsverplichting ten behoeve van de inschrijving voldaan. Doe dit voor 1 september. Bevestig je later, dan kun je niet per 1 september worden ingeschreven.

Als je hebt gekozen voor overmaken of pinnen, dan heb je pas aan de betalingsverplichting voldaan, zodra het bedrag door Wageningen University is ontvangen. Zorg dat Wageningen University het collegegeld voor 31 augustus heeft ontvangen. Ontvangen wij de betaling later, dan kun je niet per 1 september worden ingeschreven.

Disclaimer

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.